PRODAJNA MREžA

BS BORČA

Radno vreme :00-24h
Adresa :Ivana Milutinovića 12A , Borča
Telefon : 069/2292100 , 069/2200125
Vrsta goriva :ED , BMB 95