PRODAJNA MREžA

BS MAKIŠ

Radno vreme :00-24h
Adresa : Bore Stankovića 10
Telefon :069/2282280 069/2292279
Vrste goriva : ED , EVROPREMIUM BMB 95