PRODAJNA MREžA

BS OBRENOVAC 3

Radno vreme :00-24h
Adresa :Obrenovački put 1 , Obrenovac
Telefon : 069/2292613    069/2292520
Vrsta goriva :ED , BMB 95 , GASNO ULJE