PRODAJNA MREžA

BS RIPANJ

Radno vreme00-24
Adresa

UL. KRAGUJEVAČKI PUT 76B,

11232 AVALA

Telefon

069/2292286, 069/2292289

Vrste goriva

ED, BMB 95,TNG, GASNO ULJE 0,1