PRODAJNA MREžA

BS ŠIMANOVCI 2

Radno vreme : 00-24h
Adresa :Krnjaševačka bb, Šimanovci
Telefon :069/2292748 069/2292870
Vrste goriva :ED , BMB 95 , TNG