PRODAJNA MREžA

BS ŠMANOVCI 3

Radno vreme :00-24h
Adresa : 
Prhovačka 129, Šimanovci
Telefon : 069/721631 069/2292870
Vrsta goriva : ED , EVRO PREMIUM BMB 95, TNG