PRODAJNA MREžA

BS STARO SAJMIŠTE

Radno vreme00 - 24
Adresa

Staro sajmište 29,

11070 Novi Beograd

Telefon

011/3114-599, 063/267-777

Vrste gorivaED, BMB 95